alkoholbehandling

Hjælp din misbrugsramte pårørende med en effektiv alkoholbehandling

I Danmark udgør alkoholmisbrug og alkoholisme et stort samfundsmæssigt problem for folke sundheden. Mange hundrede tusind mennesker lever med et overforbrug af alkohol som rent faktisk er truende for deres helbred. En stor del af disse mennesker er i færd med at udvikle, eller står midt i, et misbrug som rent faktisk er behandlingskrævende. Hvis ikke et alkoholmisbrug bliver standset i opløbet vil det med overvejende sandsynlighed blot udvikle sig i én retning. Dette betyder at du som pårørende til en alkoholiker ikke blot kan tillade dig at se den anden vej. Et afhængigheds betinget misbrug vil nemlig aldrig gå over af sig selv. Og derfor er du faktisk menneskeligt og moralsk forpligtet til at gribe ind. Hvordan overtaler jeg en alkoholiker til at gå i afvænning? Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. En misbrugsramt person er som oftest verdensmester i at fornægte og fortrænge – især over for…