Hjælp din misbrugsramte pårørende med en effektiv alkoholbehandling

19 juli 2020 Astrid Pedersen

I Danmark udgør alkoholmisbrug og alkoholisme et stort samfundsmæssigt problem for folke sundheden. Mange hundrede tusind mennesker lever med et overforbrug af alkohol som rent faktisk er truende for deres helbred. En stor del af disse mennesker er i færd med at udvikle, eller står midt i, et misbrug som rent faktisk er behandlingskrævende.

Hvis ikke et alkoholmisbrug bliver standset i opløbet vil det med overvejende sandsynlighed blot udvikle sig i én retning. Dette betyder at du som pårørende til en alkoholiker ikke blot kan tillade dig at se den anden vej. Et afhængigheds betinget misbrug vil nemlig aldrig gå over af sig selv. Og derfor er du faktisk menneskeligt og moralsk forpligtet til at gribe ind.

Hvordan overtaler jeg en alkoholiker til at gå i afvænning?

Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. En misbrugsramt person er som oftest verdensmester i at fornægte og fortrænge – især over for sig selv. Det betyder at du sandsynligvis vil blive mødt med vrede og afvisning hvis du forsøger at konfrontere ham eller hende med problemet. Den misbrugsramte kan benægte at der overhovedet er et problem og forsikre dig om at han eller hun kan holde op med at drikke når det passer vedkommende. Og på den måde kan det godt være op ad bakke at motivere den misbrugsramte for an effektiv alkoholbehandling.

En effektiv metode, som du med fordel kan benytte, kaldes for en intervention. Her skal du alliere dig med andre pårørende som for eksempel kolleger, venner og familie. Sammen skal I aftale en strategi for at få den alkoholiserede part til at modtage tilbudet om behandling.

Du kan med fordel søge rådgivning omkring såvel intervention som behandling hos et professionelt misbrugscenter. Behandlingscenter Stien er blandt de danske misbrugscentre med den højeste succes rate inden for alkoholbehandling – læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

 

Flere Nyheder